העלפט אונז
!העלפן אנדערע

Kipas New white
.

קופת חתנים
שטייט צוהילף אין
.די ריכטיגע מינוט

פאפא קופת חתנים איז א צדקה קאסע וועלכע העלפט ארויס צענדליגע מחותנים מיט הוצאות החתונה בדרך כבוד!

יעדע חתן באקומט די באדייטענפולע סומע פון גאנצע זעקס טויזענט דאללער, וואס איז ממש א ישועה און אויפלייכטער בעת שהשמחה במעונם.

.דאס איז וואס מיר טוען

מיט אייער קליינע נדבה ארויסצוהעלפן מחותנים בעת שהשמחה במעונם, האט איר די מעגליכקייט צו געווינען

$12,000.00!

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

גאנצע $6,000 דאללער, איז די סכום וואס ווערט
!פארטיילט פאר יעדע איינציגע מחותן

!קויפט און געווינט

Drawing will be held on Wednesday, Apr 22, 2020 

Days
Hours
Minutes
Seconds

ראפפעל #4

געווין א הערליכע חתן שטריימעל ביי

Miller shtreimel!

ראפפעל #3

געווין א טייערע חתן פעקעדזש ביי

GB Clothing!

ראפפעל #2

געווין א וואך וואקציע ביים בארימטען

Raleigh Hotel!

HELP THE NEEDY AT THE TIME OF THEIR SIMCHA, AND ENTER A CHANCE TO WIN

$12,000.00

!מיר ווילן הערן פון אייך

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kipas Chasninm of Pupa | 914.902.8080 | [email protected] | 199 Lee Ave. #455, Brooklyn, NY 11211

corporate sponsors

No purchase necessary. To enter the raffle on this site clearly print your name, address and phone number on a 3"x5" card and mail to 199 Lee Ave. #455, Brooklyn, NY 11211
© 2020 Kipas Chasanim